WSPARCIE DLA DZIECI WŁADYSŁAWY

425/5000.00

9 % sfinansowane

£ 425
progres
£ 5 000
Cel
7
zrzutek

Informacje o kampanii

Drodzy Przyjaciele,

Zwracamy się do Was z prośbą o wsparcie dla dzieci Władysławy, która niestety odeszła od nas zbyt wcześnie, pozostawiając za sobą wspaniałych synów i córkę. To trudny czas, zarówno emocjonalnie, jak i finansowo, dlatego chcielibyśmy pomóc rodzinie organizując zbiórkę.

Władysława była nie tylko oddaną matką, ale również ciepłą i życzliwą osobą, która zawsze starała się pomagać innym. Emanowała pozytywna energia i zarażała swoim uśmiechem . Niestety, rok temu usłyszała diagnozę jaka był rak. Mimo diagnozy nie straciła nadziei, walczyła do samego końca ,stawiając czoła wszystkim przeciwnością losu.

Po utracie matki, dzieci stoją teraz przed wieloma wyzwaniami. Muszą radzić sobie nie tylko z ogromnym bólem, ale także z kosztami życia codziennego. Wasze wsparcie finansowe pomoże im w tej trudnej sytuacji i zagwarantuje, że będą mieli dostęp do potrzebnych zasobów.

Nasz cel to zapewnić dzieciom Władysławy pomoc w pokryciu wysokich kosztów związanych z pogrzebem i transportem do Polski.

Dziękujemy za każdą wpłatę. W ramach naszej wdzięczności oferujemy możliwość śledzenia postępów i wyników, abyście mieli pewność, że Wasze pieniądze są wykorzystywane w sposób transparentny i zgodnie z celem zbiórki.

Dziękujemy za Waszą życzliwość i gotowość do pomocy w tej trudnej chwili.

Z góry dziękujemy za każde wsparcie!

 

Dear friends,

We are asking you to support Władysława's children, who unfortunately left us too early, leaving behind wonderful sons and a daughter. This is a difficult time emotionally and financially, so we would like to help the family by organizing a collection.

Władysława was not only a devoted mother, but also a warm and kind person who always tried to help others. She radiated positive energy and her smile was contagious. Unfortunately, she was diagnosed with cancer a year ago. Despite the diagnosis, she did not lose hope, she fought until the end, facing all adversities.

After losing their mother, the children now face many challenges. They must face not only extreme pain, but also the costs of everyday life. Your financial support will help them survive this difficult situation and provide them with access to the resources they need.

Our goal is to provide Władysława's children with assistance in covering the high costs of funeral and transportation to Poland.

Thank you for every donation. As a token of our gratitude, we offer the ability to track progress and results, so you can be sure that your money will be used transparently and in line with the fundraising goal.

Thank you for your kindness and willingness to help in this difficult moment.

Thank you in advance for any support!

 

 

Historia donacji

Imię Miasto Kraj Data Kwota
 Anonimowa  Newark  United Kingdom  2023-09-29 £ 50.00
 Anonimowa  Newark  United Kingdom  2023-09-29 £ 100.00
 Anonimowa  Lincoln  United Kingdom  2023-09-29 £ 100.00
 Anna  Lincoln  United Kingdom  2023-09-29 £ 25.00
 Anonimowa  Newark  United Kingdom  2023-09-30 £ 50.00
 Anonimowa  Newark  United Kingdom  2023-09-30 £ 50.00
 Anonimowa  Lincoln  United Kingdom  2023-09-30 £ 50.00

Zrzutka

Serdecznie zachęcamy do złożenia darowizny na wybrany cel.
Formularz darowizny

Kampania została zakończona.

1

Wybierz ile chesz wpłacić

£ 2
£ 5
£ 10
£ 25
£ 50
£ 75
£ 100
£ 250
£ 500
£ 1 000
£ 5 000
£

2

Wpłacasz jako gość lub Zaloguj się

Kampania WSPARCIE DLA DZIECI WŁADYSŁAWY

3

Rodzaj zrzutki

4

Płatność kartą

logo platnosci