ZBIERAMY PIENIĄDZE

Powody, dla których organizowane są zrzutki bywają bardzo od siebie różne, jednak są pewne cele, zabronione prawnie, na które nie można zbierać środków na naszym serwisie Zrzutka UK. Niestety, czasami organizatorzy przekraczają, bardziej lub mniej świadomie, cienką granicę moralności i prawa, a wtedy jesteśmy zmuszeni wstrzymać zrzutkę. Dowiedz się więcej, na jakie cele można utworzyć zrzutkę, a na jakie nie.

Image

Na co mogę zbierać pieniądze na Zrzutce UK?

Na dowolny cel zgodny z prawem. Nie ma znaczenia, czy zbierasz na cele prywatne czy firmowe, na urodziny, wyjazd, wsparcie w leczeniu. Możliwości są naprawdę ogromne. Najbardziej popularne rodzaje zrzutek dotyczą:

01

Celów charytatywnych

mogą to być zrzutki na leczenie, operacje, protezy, remonty np. świetlic charytatywnych, ośrodków adopcyjnych, ubrania dla potrzebujących, wyżywienie dla zwierząt w schroniskach, wsparcie osób po tragedii np. po pożarze i wiele innych
2

Realizacji marzeń i projektów

podróż dookoła świata, wymarzona wizyta w rodzinnych stronach, wycieczka edukacyjna, wydanie książki z podróży, publikowanie niezależnych badań, wsparcie małego biznesu.
3

Wydarzeń prywatnych

urodziny, budowa domu, podróż poślubna, remont.

Cele niezgodne z prawem, czyli na co nie wolno organizować zrzutki oraz możliwe konsekwencje prawne.

W sytuacji, gdy organizator zrzutki podaje do wiadomości cel zrzutki niezgodny z rzeczywistością, następuje zablokowanie zrzutki i konta organizatora, zwrócenie kosztów do darczyńców oraz zostają podjęte konsekwencje prawne względem organizatora (pouczenie, grzywna, zgłoszenie popełnienia przestępstwa, postępowanie karne).

W celu uniknięcia takich sytuacji, prowadzimy najlepszą z możliwych weryfikację zgodności autentycznego przeznaczenia zrzutki z podanym opisem. Każde powiadomienie o błędach, wątpliwości użytkowników podważające prawny aspekt zrzutek, jest przez nas wnikliwie analizowane i wyjaśniane. Zależy nam na bezpieczeństwie organizatorów zrzutek oraz szacunku do darczyńców, których wpłacone pieniądze powinny podążać za podanym w opisie zrzutki celem.

Zorganizowanie zrzutki w celu osiągnięcia prywatnej korzyści majątkowej i wprowadzanie użytkowników w błąd jest przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności. Podobnie traktowane jest wysyłanie podrobionych dokumentów czy podszywanie się pod inne osoby.

Wśród celów sprzecznych z prawem znajdują się m.in. : popularyzowanie obraźliwych materiałów (np. mowa nienawiści, zachęcanie do przemocy wobec innych, treści dyskryminacyjne), zbieranie pieniędzy na grzywnę, narkotyki, tytoń, treści pornograficzne, broń.

Być może Twój pomysł na zrzutkę jest ściśle regulowany przez prawo, stanowi potencjalnie niebezpiecznego dla jakiejkolwiek grupy ludzi i nie jesteś pewny jest legalności, skontaktuj się z nami. Ustalimy aspekty prawne celu zrzutki i poinformujemy, czy możesz ją zorganizować.