ZORGANIZOWAĆ ZBIÓRKĘ

Każda osoba, która posiada konto bankowe prowadzone na terenie Wielkiej Brytanii może zostać organizatorem zrzutki. Osobisty rachunek bankowy służy do weryfikacji profilu organizatora zrzutki. Niezweryfikowane konto nie będzie mogło sfinalizować swojej zrzutki tj. wybrać uzbieranych środków.