MUSZĘ PRZESŁAĆ W CZASIE WERYFIKACJI

Osoba prywatna

Musisz udostępnić poprzez skan/zdjęcie swój dokumentu tożsamości wraz ze zdjęciem oraz dane konta bankowego. Dane z tego dokumentu muszą być zgodne z danymi konta bankowego, na które zostaną wypłacone zebrane środki. 

 

Image