ZBIÓRKI

Wszystkie zrzutki są weryfikowane pod kątem przepisów prawnych. Sprawdzamy także tożsamość i wiarygodność organizatorów. W naszych kompetencjach nie leży jednak śledzenie dalszych losów zebranych na danej zrzutce środków finansowych. Zachęcamy do osobistego kontaktowania się z organizatorem danej zrzutki, aby dowiedzieć się więcej o realizacji jego celów na zrzutce.

Image