MASTEKTOMIA-BYĆ SZCZĘŚLIWYM

5/2500.00

0 % sfinansowane

£ 5
progres
£ 2 500
Cel
1
zrzutek
97
dni

Informacje o kampanii

Hello Who am I? My name is Marzena and I am a transgender person and what bothers me the most is my dysphoria. It is so intense that nature has endowed me with a really big breasts. I am forced to get rid of it for not a little money. What to add - the approximate cost of surgery for doctor Lembas recommended by transgender people ranges from PLN 15,000 to 18,000, such rates were received by my transgender friends, and I am aware that due to the size of my breasts, I may have to pay even more. Probably many of you will find it strange - how can such "crap" spoil your well-being, self-esteem and comfort so much? I guarantee you - I want it to be a small thing for me, but it is not and will not be - unfortunately this is how dysphoria works. I live in a foreign body !. I have waited too long for the comfort of living with myself to waste more time. In the case of a trans f / m person, mastectomy is a breakthrough in feeling yourself and functioning in the world in general. The limitations of having unnecessary body parts are weight, shame, frustration and other bonuses that, as a Trans, during gender correction, I am burdened every day, not to mention. You can live an incomplete life, but what for? In practice, mastectomy will be performed using the double cut method, so it will consist in removing the mammary glands, fat tissue, reducing the nipple and getting rid of excess skin. Sounds like freedom. Going through this treatment would greatly improve my quality of life, allowing me to look at myself in the mirror without feeling uncomfortable and unhappy about having a part of my body that should never be mine. Every zloty will bring me closer to my goal and I will be extremely grateful for it, so now I would like to thank you very much for your help. If you have any questions - feel free to contact me, I will be happy to answer them all.

Witajcie Kim jestem? Nazywam się Marzena i jestem osobą transpłciową i tym, co przeszkadza mi najbardziej, jest moja dysforia. Jest ona o tyle intensywna, że natura obdarzyła mnie naprawdę sporym biustem. Zmuszony jestem się go pozbyć za nie małe pieniądze .  Cóż dodać - orientacyjny koszt operacji u polecanego przez osoby transpłciowe doktora Lembasa waha się w granicach 15-18 tysięcy złotych takie stawki otrzymali moi transpłciowi znajomi, a jestem świadomy, że z powodu rozmiaru mojego biustu, być może będę musiał zapłacić jeszcze więcej. Zapewne dla wielu z Was wyda się to dziwne - jak taka „pierdoła” może tak bardzo psuć samopoczucie, samoocenę i komfort? Gwarantuję Wam - pragnę, by była to dla mnie drobnostka, ale nie jest i nie będzie - tak niestety działa dysforia. Żyję w obcym ciele!. Zbyt długo czekałem na komfort życia sobą, żeby tracić więcej czasu. Mastektomia w przypadku osoby trans k/m to przełom w odczuwaniu siebie i funkcjonowaniu w świecie w ogóle. Ograniczeń z tytułu posiadania zbędnych części ciała jest masa, o wstydzie, frustracji i innych bonusach, którymi jako Trans w trakcie korekty płci obciążony jestem na co dzień, nie wspominając. Można żyć niepełnym życiem, tylko po co? W praktyce mastektomia przeprowadzona będzie metodą podwójnego cięcia, polegać więc będzie na usunięciu gruczołów mlekowych, tkanki tłuszczowej, zmniejszeniu brodawki i pozbyciu się nadmiaru skóry. Brzmi jak wolność. Przejście tego zabiegu podniosłoby mocno jakość mojego życia, pozwalając spojżeć na siebie w lustrze, bez poczucia dyskomfortu i nieszczęącia, spowodowanego posiadaniem części ciała, która nigdy nie powinna być moja. Każda złotówka, przybliży mnie do mojego celu i będę za nią niesamowicie wdzięczny, przez co już teraz chciałbym Wam bardzo podziękować za każdą pomoc. W razie jakichkolwiek pytań - zapraszam do kontaktu ze mną, chętnie na wszystkie odpowiem.

Historia donacji

Imię Miasto Kraj Data Kwota
 Adam  Warszawa  Poland  2023-03-27 £ 5.00

Zrzutka

Serdecznie zachęcamy do złożenia darowizny na wybrany cel.
Formularz darowizny

1

Wybierz ile chesz wpłacić

£ 2
£ 5
£ 10
£ 25
£ 50
£ 75
£ 100
£ 250
£ 500
£ 1 000
£ 5 000
£

2

Wpłacasz jako gość lub Zaloguj się

Kampania MASTEKTOMIA-BYĆ SZCZĘŚLIWYM

3

Rodzaj zrzutki

logo ssl

4

Płatność kartą

Stripe Checkout logo platnosci